Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ

jest niezależną organizacją pozarządową zajmującą się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, finansowej, uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, ofiarom przemocy domowej. Nasza pomoc koncentruje na udzielaniu pomocy prawnej, obywatelskiej, psychologicznej oraz żywnościowej (pomoc doraźna). Jesteśmy jedyną organizacją w regionie, która w tak kompleksowy sposób zajmuje się tego typu grupą społeczną. Naszą misją i standardem jest udzielanie BEZPŁATNEJ POMOCY na najwyższym poziomie.


Stowarzyszenie działa od 2002 roku. W ramach swojej statutowej działalności prowadzi Biuro Porad Obywatelskich udzielające bezpłatnych porad obywatelskich i prawnych. Biuro to na trwałe wpisało się w krajobraz miasta Garwolina i powiatu garwolińskiego. Na przestrzeni 10 lat, z jego usług skorzystało ponad 11 tysięcy mieszkańców.

Zakres działania Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Garwolinie

1. Zakres działania Stowarzyszenia Pomocna Dłoń jest:

 • a) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • b) prowadzenie Biura Porad Obywatelskich oraz punktów konsultacyjnych i doradczych,
 • c) uświadamianie obywatelom, organizacjom pozarządowym, a także pracownikom urzędów potrzeby przestrzegania prawa w relacjach między obywatelem a instytucją,
 • d) bezpłatne poradnictwo oraz aktywizacja obywateli w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
 • e) świadczenie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom (w tym ofiarom przemocy domowej) w postaci bezpłatnych porad obywatelskich i prawnych, wsparcia psychologicznego oraz pomocy żywnościowej.
 • e) upowszechnianie wiedzy o prawach przysługujących obywatelom,
 • f) działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym w szczególności niepełnosprawnych, kobiet, dzieci, bezrobotnych, skrajnie ubogich.
 • g) informowanie o pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe.
 • h) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję żywności

2. Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności przez:

 • a) organizowanie i prowadzenie biur porad dla obywateli,
 • b) działalność szkoleniową i edukacyjną,
 • c) działalność konsultacyjną i doradczą,
 • d) stworzenie i udostępnianie bazy informacyjnej,
 • e) współpracę z organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i zagranicą,
 • f) współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi,
 • g) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 • h) monitorowanie lokalnych problemów społecznych,
 • i) działalność promocyjną,
 • j) współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,
 • k) podejmowanie inicjatyw na rzecz wybranych grup społecznych między innymi niepełnosprawnych, bezrobotnych, kobiet, dzieci, skrajnie ubogich, ofiar wypadków komunikacyjnych.

3. Stowarzyszenie nie wspiera działalności propagandowej, w żaden sposób nie bierze udziału w działalności politycznej, nie prowadzi kampanii do urzędów publicznych.

Współpraca

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Garwolinie realizując swoje statutowe działania współpracuje z :

 • Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie
 • Urząd Miasta Garwolin
 • Urząd Gminy Garwolin
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Garwolinie
 • Stowarzyszenie Trzeźwymi Bądźcie w Garwolinie
 • Urząd Gminy w Górznie
 • Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie
 • Urząd Gminy w Trojanowie
 • Urząd Gminy w Sobolewie
 • Urząd Gminy w Pilawie
 • Urząd Miasta w Łaskarzewie
 • Urząd Gminy w Łaskarzewie
 • Urząd Gminy w Borowiu
 • Urząd Gminy w Parysowie
 • Urząd Gminy w Maciejowicach
 • Urząd Gminy w Wildze
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie
 • Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie Katolickie Liceum Przymierza Rodzin w Garwolinie
 • Zespół Szkół Rolniczych w Piętnem
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie

Aktualności

Dane adresowe

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Zgoda 2
08-400 GARWOLIN

na wizytę w BPO należy umówić się osobiście lub telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone – projekt i wykonanie webintegro.pl
Skip to content